• Dr n. med. Andrzej Steczko - specjalista otorynolaryngologii; specjalista audiologii i foniatrii
  • 600 466 401

dr n. med. Andrzej Steczko

specjalista otorynolaryngologii

specjalista audiologii i foniatrii

Jestem absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. W roku 2003 uzyskałem specjalizację z otorynolaryngologii, a w roku 2014 z audiologii i foniatrii.
W 2005 roku obroniłem pracę doktorską na temat: „Ocena fonomikrochirurgicznego leczenia chorych z łagodnymi zmianami przerostowymi fałdów głosowych”.
Jestem autorem licznych publikacji naukowych w czasopismach medycznych polsko i anglojęzycznych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłem w trakcie 17-letniej pracy na stanowisku adiunkta w Katedrze i Klinice Otolaryngologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Przez kolejne trzy lata pracowałem na Oddziale Otolaryngologii Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie.
Brałem również aktywny udział wielu krajowych i międzynarodowych sympozjach, kursach specjalistycznych z zakresu otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii.
Posiadam duże doświadczenie jako chirurg głowy i szyi w leczeniu operacyjnym schorzeń onkologicznych i zapalnych.
Zajmuję się leczeniem osób dorosłych, a także dzieci.
Przez wiele lat współpracowałem z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, gdzie
prowadziłem wykłady z foniatrii dla studentów logopedii.